Ashtanga Yoga Belgrade

Ashtanga Yoga u tradiciji
Sri K. Pattabhi Jois-a i Sri R. Sharath Jois-a

RADIONICA LARUGE GLASER I DEJVIDA FREDRIKSONA, BEOGRAD, 2019

RADIONICA GABRIELEA SEVERINIJA, BEOGRAD, 2018

RADIONICA LARUGE GLASER I DEJVIDA FREDRIKSONA, BEOGRAD, 2018

RADIONICA LARUGE GLASER I DEJVIDA FREDRIKSONA, BEOGRAD, 2017

RADIONICA LARUGE GLASER, BEOGRAD, 2016

RADIONICA DAVIDA SWENSONA, BEOGRAD, 2014