Ashtanga Yoga Belgrade

Ashtanga Yoga u tradiciji
Sri K. Pattabhi Jois-a i Sri R. Sharath Jois-a

PREPORUČENI VIDEO SNIMCI

  • Sri K. Sharath Jois demonstrira Pranayama tehniku namenjenu svima
  • Beogradski Yogiji
  • Gostovanje u emisiji HappyTV
  • Gostovanje u emisiji Ritam grada
  • Uobičajeni Mysore čas
  • Advanced Urdhva Dhanurasana
  • Advanced Urdhva Dhanurasana
  • Urdhva Dhanurasana